Tartumme vaativiinkiin projekteihin

Projektinjohtopalvelut

Projektijohtourakoinnin tuomia etuja rakennuttajalle ovat muun muassa mahdollisuus nopeampaan työnaloitukseen ja hallinnollinen joustavuus projektin edetessä. Aikatauluun ja kustannuksiin voidaan vaikuttaa vielä projektin aikana.

Projektinjohtourakointi perustuu asiakkaan ja urakoitsijan väliseen luottamukseen. Asiakkaan on voitava luottaa täysin urakoitsijan ammattitaitoon ja motivaatioon etsiä taloudellisimmat ratkaisut ja taitavimmat yhteistyökumppanit. Meidän tehtävänä on ansaita asiakkaan luottamus ja ylittää odotukset. Tähän haasteeseen vastataan pitkällä ja monipuolisella kokemuksella, jonka ansiosta valmiudet tarttua vaativiin projekteihin ja niiden johtotehtäviin ovat mitä parhaimmat.

Ammattimaisella projektinjohtamisella vastataan siitä, että tilaajan tavoitteet toteutuvat. Asiaan kuuluva suunnittelu näkyy suoraan myös toteutuksen laadussa. Pitkän kokemuksemme ansiosta meillä on vahva suunnittelu- ja toteutusosaaminen ja selkeä käsitys myös eri projektien sudenkuopista. Ammattimainen töiden johtaminen on projektin kannalta välttämätöntä. Näin varmistetaan rakennuksen lain- ja säännöstenmukaisuus. Sillä varmistetaan myös eri työvaiheiden tarkoituksenmukainen toteutus ja rakennus- tai korjausrakennusprojektin pysyminen vaaditussa aikataulussa.

Meillä on laaja verkosto luotettavia ja pitkäaikaisiä yhteistyökumppaneita, joiden taito aliurakoitsijoina omilla erityisaloillaan on moneen kertaan todistettu.

Kotitalousvähennys 2024

Voit saada merkittävän kotitalousvähennyksen, jos teetätät kotisi kunnossapitotöitä ammattilaisella. Tarkista veroetusi.